Merhaba, Hasat Çemberleri Buluşturma Noktası web sitesine ulaşmış bulunuyorsunuz. Bu site internet üzerindeki tam anlamıyla en büyük hasat çemberi sitesi. Bu sitede tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bilgiyi ve uluslararası hasat çemberi veritabanını bulacaksınız.

 Bu sitenin bir parçası olarak, göreceğiniz hasat çemberleri, dünyanın birçok yerindeki tahıl hasat alanları üzerinde olan gerçek olaylar ve kaynakları bilinmiyor.

 İngiltere'de çiftçiler kuşaklardır topraklarında olan basit çemberleri hatırlıyor. İngiliz basını ilk çemberleri 1980li yılların başında bildirdi. 1990ların başında hasat çemberleri basit daire örneklerinden, büyük ve karmaşık geometrik oluşumlar halini almasıyla, halkın ilgisine ve ulaştı. Hasat çemberleri, dünya çapında bir olay ve her yıl sayısı giderek artan ülkelerden yeni haberler geliyor. Bununla beraber, olaylar Stonehenge, Avebury ve insan eliyle yapılmış en büyük toprak yükselti olan Silbury Tepesi gibi kadim merkezlerin bulunduğu Güney İngiltere'de yoğunlaşıyor.

 Oluşumları ile ilgili birçok teori olmasına rağmen, hiçbiri nasıl yapıldıklarını tatmin edici bir şekilde, tamamiyle açıklayamamış durumda. Fakat belki de en ikna edici kanıt, hasat çemberlerinin içinde ve çevresinde küçük beyaz parlak ışıkları gösteren film kaydı oldu. Bu ışıkların birçoğu gündüz vakti film kaydına geçirilmiş durumda ve nesnelerin bir amaç ve zeka ile hareket ettikleri görülüyor, bu ipucu ışık topları ile hasat çemberlerinin oluşumunu açıklayabilecek bir olası bağlantı sağlayabilir mi?

 Hasat çemberlerinden bitki örnekleri üzerine bilimsel araştırmalar yürütülmekte. ABD'li biyofizikçi Dr. William Levengood'un çalışması, çemberin yapılışında kısadalga enerji etkisinin işin içinde olduğunu ortaya koyar görünüyor. Hasat çemberi araştırmacılarından araştırma süreçlerinde yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi kullanmaları gittikçe artan bir şekilde isteniyor. Bu hasat çemberi olayının insan zihni ile etkileşim olduğu üzerinden, yeni örnekler ile iletişim kurmak için bazı alan araştırmalarında meditasyon, ışık, ses ve müzik uygulanıyor.

 Hasat çemberleri ne olursa olsun, insanları şaşırttı ve dünyanın birçok yerindeki insanları etkiledi ve harekete geçirdi. İlgilenenlerin hayatları değişti ve hayal ettiğimizden karmaşık ve bilinebilir bir dünyada yaşadığımız gerçeğinin farkındalığı artmakta.

 Bu site size ve dünyaya en son ve en anlaşılır hasat çemberi haberlerini ve bilgisini, olduğu anda iletmek üzerine kuruldu. Çalışmalarda önde giden araştırmacılar ve fotoğrafçılardan en yüksek kalitede fotoğraflar ile yeni oluşumların haberlerini ve raporlarını buluşturup sunmaktayız.

 Nisan ve Ağustos'un sonu itibariyle İngiltere'de hasat çemberleri görülmekte. Bu mevsim boyunca en son haberleri ve hiçbiryerde bulunmayan fotoğrafları size getireceğiz. ve elbette veritabanımızı olabildiğince güncel tutabilmek için bilgileri, olduğunda bildirmenizi diliyoruz. Haberlerinizi ve fotoğraflarınızı bize bu site üzerinden ulaştırabilirsiniz.

 Sitenin, zamanımızın bu en ilgi çekici olayı için açık bir pencere ve dünyanın birçok yerinden hasat çemberleri ile ilgilenenlerin buluşma ve paylaşma noktası olmasını ümit ediyoruz.


Thank you to Selim Alkan  for the Translation.

SEE CROP CIRCLES


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter