ÚVOD 

Dobrý den! Ocitli jste se na webové stránce nazvané Crop Circle Connector. Tato stránka je zdaleka největším zdrojem informací o kruzích v obilí na Internetu. Najdete zde údaje o všem, co s kruhy v obilí souvisí, včetně jejich mezinárodní databáze. 

Obrazce, které tu spatříte, se skutečně objevily v obilných polích celého světa. Jejich původ je obestřen tajemstvím. 

Britští farmáři pamatují, jak se na jejich polích po generace objevovaly jednoduché kruhy. První zprávy o kruzích přinesla britská média na počátku 80. let. V průběhu let devadesátých se tento nový fenomén nesmazatelně zapsal do povědomí veřejnosti, zatímco se jednoduché kruhové obrazce postupně měnily v obrovské a složité geometrické formace. Kruhy v obilí jsou nyní celosvětovým fenoménem a každý rok přibývá hlášení z dalších zemí. Avšak místem nejbohatším na jejich výskyt je jižní Anglie, kde se kruhy často objevují v okolí pravěkých lokalit, jako jsou například Stonehenge, Avebury a Silbury Hill (největší mohyla v Evropě). 

Ačkoli existuje řada teorií o původu kruhů, ještě nikomu se nepodařilo přesně objasnit, jakým způsobem jsou vytvářeny. Snad nejpřesvědčivější důkazy pocházejí z videozáznamů, na nichž jsou vidět malé, zářivě bílé světelné koule, manévrující v kruzích a kolem nich. Mnohá z těchto světel byla nafilmována za denního světla a vypadá to, že se pohybují cíleně a inteligentně. Existuje snad souvislost mezi těmito světelnými koulemi a vznikem kruhů v obilí? 

Vzorky rostlin odebrané z kruhů studují i vědci. Výzkum, kterou provedl americký biofyzik Dr William Levengood, naznačuje, že se na utváření kruhů podílí jakási mikrovlnná energie. Od výzkumníků kruhů v obilí je stále častěji vyžadováno, aby do svého bádání zapojili tvůrčí  myšlení a originalitu. Někteří z nich používají meditaci, světla a hudbu jako způsob, jak do polí přilákat nové formace, neboť se ukázalo, že fenomén kruhů v obilí reaguje na lidskou mysl. 

Ať už jsou kruhy v obilí čímkoli, jisté je, že uchvátily a inspirovaly lidi z celého světa. Natrvalo změnily životy těch, kteří s nimi přišli do kontaktu, neboť s sebou přinesly poznání, že žijeme ve světě, jenž je nekonečně složitější a záhadnější, než jsme kdy tušili. 

Posláním těchto stránek je přinášet vám (světu) nejčerstvější a nejpřehlednější zprávy o kruzích v obilí. Najdete zde zprávy o všech nových formacích spolu s kvalitními snímky předních výzkumníků a fotografů. 

Na polích Británie se kruhy objevují od dubna do pozdního srpna. Během této sezóny vám budeme přinášet ty nejnovější informace a fotografie. Samozřejmě spoléháme i na vaši pomoc při hlášení formací, aby naše databáze byla co nejpřesnější. Proto nám můžete posílat své zprávy a snímky. 

Doufáme, že se tato stránka stane otevřenou kronikou jedné z nejúchvatnějších novodobých záhad a že bude sloužit jako místo setkávání příznivců kruhů v obilí z celé planety.

Thank you to Alice Brabcova for the translation. X

SEE CROP CIRCLES


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter