ÚVOD

Vitajte! Nachádzate sa na webovej stránke, ktorá sa volá Crop Circle Connector. Táto stránka je svojim textovým spracovaním najväčším zdrojom informácií o kruhoch v obilí na Internete. Tu nájdete údaje o všetkom, čo s kruhmi v obilí súvisí, vrátane ich medzinárodnej databázy. 

Obrazce, ktoré tu uvidíte, sa skutočne objavili na obilných poliach celého sveta a ich pôvod je nám doteraz neznámy. Britskí farmári si pamätajú, ako sa na ich poliach po mnoho generácií objavovali jednoduché kruhy. Prvé správy o kruhoch priniesli britské médiá začiatkom 80-tych rokov. Od roku 1990 sa tento nový fenomén nezmazateľne zapísal do povedomia verejnosti, zatiaľčo sa jednoduché kruhové obrazce postupne menili na obrovské a zložité geometrické formácie. Kruhy v obilí sú  teraz už  celosvetovým   fenoménom   každý rok pribúdajú hláseniaz ďalších krajín. Napriek tomu miestom s najväčšou koncentráciou ich výskytu je južné Anglicko, kde sa kruhy často objavujú v okolí pravekých lokalít, ako sú napríklad Stonehenge, Avebury a Silbury Hill (najväčšia mohyla v Európe). 

Nakoľko existuje celý rad teórií o pôvode kruhov, ešte sa nikomu  nepodarilo presne objasniť, akým spôsobom sú vytvárané. Azda najpresvedčivejšie dôkazy pochádzajú z videozáznamov, na ktorých je vidieť malé, žiarivo biele svietiace gule, ako manévrujú v kruhoch a okolo nich. Mnohé z týchto svetiel boli nafilmované za denného svetla a vyzerá to tak ako by sa pohybovali cielene, inteligentne. Existuje azda súvislosť medzi týmito svetelnými guľami a vznikom kruhov v obilí? 

Vzorky rastlín odobratých z kruhov skúmajú aj vedci. Výzkum, ktorý vykonal americký biofyzik Dr. William Levengood naznačuje, že sa na vytváraní kruhov podieľa akási mikrovlnná energia. Od ľudí skúmajúcich kruhy v obilí sa stále častejšie požaduje, aby do svojho bádania zapájali tvorčie myslenie a originalitu. Niektorí z nich používajú meditáciu, svetlá a hudbu ako spôsob, ako do polí prilákať nové formácie, pretože sa zdá, že fenomén kruhov v obilí reaguje na ľudskú myseľ. 

Nech  už  sú  kruhy  v obilí  čímkoľvek,  je  isté,  že  priviedli  do  úžasu a  inšpirovali ľudíz celého sveta. Natrvalo zmenili životy tých, ktorí s nimi prišli do kontaktu, pretože priniesli so sebou poznanie, že žijeme vo svete, ktorý je nekonečne zložitejší a záhadnejší, ako by sme si vedeli predstaviť. 

Poslaním týchto stránok je prinášať vám (svetu) čo najčerstvejšie a najprehľadnejšie správy o kruhoch v obilí. Tu nájdete správy o všetkých nových formáciách spolu s kvalitnými snímkami od popredných výskumníkov a fotografov. 

Na poliach v Británii sa kruhy objavujú od apríla až do neskorého augusta. V priebehu tejto sezóny vám budeme prinášať tie najnovšie informácie a fotografie kdekoľvek sa vyskytnú. Samozrejme spoliehame sa aj na vašu pomoc pri nahlasovaní formácií, aby bola naša údajová základňa čo najpresnejšia. Preto nám môžete posielať svoje správy a snímky prostredníctvom tohoto kontaktu. 

Dúfame, že sa táto stránka stane otvoreným oknom do jednej z najúžasnejších novodobých záhad a že bude slúžiť ako miesto stretávania sa priaznivcov kruhov v obilí z celej našej planéty.

Thank you to Peter Paulík for the Translation.

SEE CROP CIRCLES


Return to the Crop Circle Connector

Mark Fussell & Stuart Dike

Hit Counter